İcra ve İflas Hukuku Nedir ?

İcra ve İflas Hukuku

Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara döken hukuk birimidir. Borçlu kişinin, ödemesi gereken borcu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağı ya da ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanı sıra alacaklı kişinin sahip olduğu hakları da kapsamakta ve ifade etmektedir. Bu durumda icra takibinin nasıl yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceği de yine bu hukuk birimi tarafından ele alınıyor. İcra takibinde hangi yasaların geçerli olduğu ya da hangi kanunların takip edileceği de icra ve iflas hukuku ile birlikte karşılık bulacaktır.

İcra süreci ve borçlu olunan tutarın mülk ile karşılık bulacağı ve ne şekilde nakite dönüştürüleceği de yine bu birim tarafından ele alınmaktadır.