Gayrimenkul Hukuku Nedir ?

Gayrimenkul hukuku nedir sorusunun yanında cevaplanması gereken bir başka soru da bu hukuk dalının hangi konuları kapsadığı sorusudur. İrtifak hakkı kurulması ve ön alım davaları ile istihkak ve kamulaştırma davaları gayrimenkul hukukunun kapsamına dâhildir. Ayrıca ipotek uyuşmazlıkları, elatmanın önlenmesi ve izale-i şüyu davaları da bu kapsamda görülmektedir. Gayrimenkul hukuku aynı zamanda kira bedelinin belirlenmesi için açılacak davalar ile tahliye davalarının görülmesinde ve tapu davalarında kullanılmaktadır. Tapu davaları; kayıt düzeltme, iptal veya tescil şeklinde olabileceği gibi kişiler ile idare arasındaki ihtilaflardan da kaynaklanabilmektedir.