Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Nedir ?

Fikri ve Sınai Mülkiyet ile İlgili Hususlar

” Sınai Mülkiyet” kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyaları kapsamaktadır.

Türkiye’de sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat nelerden oluşmaktadır, bu mevzuatı oluşturan yasa ve yönetmelikler hangi tarihlerde yürürlüğe girmiştir?

Türkiye’de etkin bir sınai mülkiyet koruması sağlamak üzere; 27.06.1995 tarihli,

a-551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
b-554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
c-555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
d-556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;
e-22 Eylül 1995 tarih ve 566 sayılı Kanun Hükmünde Kararname;
f-7 Kasım 1995 tarih ve 4128 sayılı Kanundan oluşan mevzuat yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat ile Türkiye’de uluslararası standartlarda etkin bir sınai mülkiyet koruması için gerekli yasal mevzuat uygulamaya konulmuş olmaktadır.
g-551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama şeklini Gösterir Yönetmelik,
h-554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik,
ı-555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama şeklini Gösterir Yönetmelik,
i-556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama şeklini Gösterir Yönetmelik, 5 Kasım 1995 tarih ve 22454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Buluşunuzu birden fazla ülkede nasıl koruyabilirsiniz ?

Patent İşbirliği Antlaşması’na (PCT) göre, bir “uluslararası” patent başvurusu yapılmasıyla getirilen avantajları gözönüne almanız gerekir. Bir uluslararası patent başvurusu yapılarak, bir buluş için pek çok sayıda ülkenin her birinde aynı zamanda koruma talep edebilirsiniz.

Yurtdışında güçlü patentlere sahip olmak istiyor musunuz?

Başvurunuzun uluslararası araştırma ve uluslararası ön inceleme işlemlerinin yerine getirilmesinde, “Uluslararası Ön İnceleme Otoriteleri” ve “Uluslararası Araştırma Otoriteleri” tarafından getirilen standartların yararlarını gözönüne almanız gerekir.

Yurt dışında patent başvurusu nasıl yapılır?

3 şekilde koruma talep edilebilir.

Her ülke için tek tek başvuru yapılır.
PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) : Daha çok ülkede korumak istiyorsak tercih etmeliyiz.
EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) : Sadece Avrupa için geçerli olan bir toplu koruma şeklidir.
Yurtdışında marka tescili nasıl yapılır?

Her ülke için tek tek başvuru yapılır.
Avrupa Markası (CTM) başvurusu
Madrid Protokolü çerçevesinde başvuru yapılabilir.