Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hakkı

 

Fikri mülkiyet hukuku, bir kimsenin gerek sınai, bilimsel olarak, edebi ve sanatsal yaratıcılık sonunda ortaya çıkarttığı faaliyetlerden doğan yasal olarak imkanlar sağlanan hakka fikri mülkiyet hakkı denir. Kısaca şahıs veya şirketlerin sahip olduğu düşünceleri üzerinde  somutlaşmış ekonomik  değer kazanmış hakka denir.

Bir şirketin veya şahsın ürünleri, yöntemleri, dokümanları, kimlik unsurları, eserleri vb. yani bireysel veya kurumsal olarak tüm özgün tasarımları, bilgileri ve sahip olduğu ürün,kullanım, dönüştürme,dağıtma,yayma gibi hakları almasına Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı diyebiliriz.

 Patent, marka, tasarım, coğrafi İşaretler, bağlantılı haklar, eser sahibinin hakları, endüstriyel tasarım önemli hususlardır.

Eserleriniz, tasarımlarınız oluştuğunda otomatik olarak telif hakkınız oluşmaktadır. Bunun için herhangi bir bildirim  zorunluluğunuz olmamasına rağmen Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, tasarımın, markanın tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Fikri Haklar Avukatı Tayfun Kaplan olarak, Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında her türlü sorunlarınıza yardımcı olabilmek üzere ; Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sizlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayım. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Uluslar arası Fikri Mülkiyet Otoriterleri, Türk Patent Enstitüsü, marka,tasarım,model ve diğer sınai mülkiyet hakları başvurularının takibi, sonlandırılması ve itiraz işlemlerinde ve son zamanlarda internet alanında alan adı uyuşmazlıkları takibi ve görüş bildirilmesi gibi çeşitli hizmetler sağlanmaktadır.