Arabuluculuk

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk hizmetinde taraflar haklı ve haksız olarak ayrılmazlar. Arabuluculuğun amacı, arabuluculuk talebiyle gelen tarafları anlaşabilecekleri ortak bir paydada birleştirmektir. Arabuluculuk, günümüzde taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargıya taşınmadan, dostane yollarla çözüme ulaştırılması yöntemidir. Başvurulan bu hizmette taraflar tamamen özgür iradelerine bağlıdırlar ve istedikleri zaman çözüm sürecini sonlandırabilmektedirler. Arabuluculuk hizmetinde gizlilik esastır ve uyuşmazlık ile ilgili ortaya konan belgeler, konuşmalar, hususlar vb. çözüm masasında kalır ve bunların açıklanması suçtur. Masada ortak bir noktada buluşulup çözüm bulunamaması ve uyuşmazlığın mahkemeye taşınması durumunda dahi konuşulanlar ileri sürülemez. Tarafların arabuluculuk masasında anlaşmaya varması durumunda Arabulucunun tanzim edeceği anlaşma metni, gerekli prosedür sonrasında mahkeme ilamı hükmünde olur.

ARABULUCU KİMDİR?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabulucunun Hukuk Fakültesi mezunu olması ve meslekte 5 yıl kıdemi olması gerekmektedir. Arabuluculuk için Adalet Bakanlığı’ nın belirlediği prosedürler çerçevesinde bir Arabulucuk Eğitimi almak ve eğitimin sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçmek gerekmedir. Tüm gereklilikleri yerine getiren hukukçu, arabulucu olarak görev yapmaya hak kazanmaktadır.

ARABULUCULAR TAM OLARAK NE YAPAR?

Arabulucu, uyuşmazlık yaşayan tarafların arasındaki uyuşmazlığı v menfaatleri tespit ederek bu konularda taraflara çözüm yolu bulmalarında yardımcı olur. Arabulucu çözüm sürecinde karar vermez ve çözüm önermez. Öncelikle tarafları uyuşmazlık bağlamında anlar ve birbirlerini anlamalarına yardımcı olur. Taraflar ortak paydada buluşmak adına uyuşmazlıklarının çözümlerini kendileri bulurlar ve uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler.

Av. Tayfun Kaplan ve Av. Özgür Ardıç olarak çeşitli konularda veya anlaşmazlıklarda arabuluculuk hizmeti veriyoruz.